Så mycket kostar det att äga en båt

Underhåll av båten, försäkringar som täcker och en båtplats där du kan ställa din båt. När du ska bli båtägare är det många kostnader och utgifter som du behöver ha koll på och räkna in. Kostnaderna kan förvisso variera beroende på vad det är för båt du har och vart i landet du bor, men gemensamt för alla båttyper är att drift och underhåll medför kostnader. Båtägandets alla utgifter Som tidigare nämnt är det viktigt att vara medveten om att kostnaderna kan skilja sig väldigt mycket beroende på ett flertal olika faktorer. Drivmedel och försäkring är exempel på sådana. Enligt …

Continue Reading