Så mycket kostar det att äga en båt

Underhåll av båten, försäkringar som täcker och en båtplats där du kan ställa din båt. När du ska bli båtägare är det många kostnader och utgifter som du behöver ha koll på och räkna in. Kostnaderna kan förvisso variera beroende på vad det är för båt du har och vart i landet du bor, men gemensamt för alla båttyper är att drift och underhåll medför kostnader.

Båtägandets alla utgifter

Som tidigare nämnt är det viktigt att vara medveten om att kostnaderna kan skilja sig väldigt mycket beroende på ett flertal olika faktorer. Drivmedel och försäkring är exempel på sådana. Enligt statistiken sägs det dock att en medelstor båt kostar cirka 10.000 kronor om året. Då har man räkna de fasta utgifter som båten har.

Båtplats – Du kommer att behöva en båtplats till sommaren och en vinterförvaring till vintern. Prislägena kan se mycket olika ut och det som främst styr är hur stor din båt är. Kommer du till exempel att vilja ha båten vid en marina är priserna högre än om du istället blir medlem i en båtklubb. Båtklubbar är billigare, men kräver också mer av sina medlemmar, t.ex. att man delar på städdagar eller sitter nattvakt. Priset kan variera från 2000-20.000 kronor om året.

Förarintyg – Har du en fritidsbåt kommer du inte att behöva körkort som när du t.ex. ska köra en bil. Vill du ha körkort för bil kan du vända dig till en professionell körskola i Gävle eller i närheten där du bor. För att du ska få föra fram en båt utan körkort måste den vara mindre än 12 meter i längd och mindre än 4 meter i bredd. Även om ett så kallat förarintyg inte är obligatoriskt så är det fortfarande något som du bör satsa på och investera i.

Försäkring – Din båt måste ha en försäkring som täcker bogseringshjälp om du får haveri, personskada, sakskada, ansvarsförsäkring och ersättning vid stöld och brand. Se till att du jämför försäkringar innan du väljer för att hitta det billigaste och mest kompletta alternativet.

Underhåll och drivmedel – Se till att du servar din båt med jämna mellanrum och gärna innan förvaring över vintern. Priserna kan se lite olika ut beroende på arbetet och båten, men räkna med cirka 5-10 % av båtens marknadsvärde i underhåll under ett år. Här behöver du även se till att få med kostnader som drivmedel.