Bli båtsmart

Att hålla båtbotten ren är viktigt ur miljösynpunkt, men även med hänseende på bränsleförbrukningen som hålls nere rejält. Att tänka på att sänka farten (särskilt när man hamnar mitt i den så kallade planingströskeln) är också bra, då båten både drar mycket bränsle och drar upp mycket svall just i det läget.

Byt ut den gamla motorn

Har man en äldre båt, eller en båt med en äldre motor, bör den bytas ut mot en modernare variant, som exempelvis en fyrtaktsmotor eller en el-motor. För att motorn ska jobba som mest effektivt är det en bra idé att planera körningen och rutten med hjälp av ett sjökort och/eller en GPS. Försök att gå den kortaste vägen och tänk på att lasta båten på ett smart sätt.

Gå igenom reglerna

Innan man drar iväg är det bra att gå igenom lite hållregler, i synnerhet om man har med sig personer ombord som inte är så sjövana. Har man segelbåt är det bra att ge var och en ett ansvarsområde så att alla vet vad som förväntas av en när man väl kommit ut en bit från land.

Självklart ska alla ha flytväst på sig under tiden som man vistas på båten, likaså är det bra att informera alla om var förbandslåda, nödraketer och första-hjälpen-lådan finns.