Båtförsäkringar

Som båtägare bör man skaffa sig någon form av båtförsäkring, men det finns många att välja mellan och de omfattas ofta av olika saker och olika villkor. Därför är det en smart idé att jämföra olika försäkringar.

Varje år sker cirka 100 båtolyckor som inte sällan beror på läckage som orsakat en mindre brand eller att någon gått på grund eller krockat. Olika försäkringsbolag erbjuder olika slags försäkringar, och vissa är mer specialiserade än andra på just båtförsäkringar.

De bästa försäkringarna är de som har täckning för en rad olika förluster och skador, som bucklor, repor, brister i konstruktionen, frysning med mera.

Många betalar för mycket

Många båtägare betalar dock för en alltför omfattande försäkring alltför länge. En båt tappar nämligen i värde ju äldre den blir, och så länge som båtägaren inte underrättar försäkringsbolagen om båtens nya värde, betalar ägaren samma höga premie som när båten var ny. Det är ett faktum som omkring hälften av alla försäkringstagare glömmer bort eller inte känner till.

Det finns en rad olika försäkringsbolag som är specialiserade på just båtförsäkringar och som kan hjälpa till med att svara på alla praktiska frågor. Det är också en bra idé att jämföra olika försäkringar med hjälp av en jämförelsesajt på nätet. På så vis kan man få en samlad bild av vad som erbjuds samt enkelt jämföra olika villkor, paket och priser etcetera.

Exempel på försäkringsbolag som erbjuder båtförsäkring

– Atlantica

Ett av Sveriges äldsta försäkringsbolag för båtförsäkringar med varierat och heltäckande utbud.

– Svedea

Ett försäkringsbolag som erbjuder olika paket, där bland annat grundskydd, assistans, olycksfallsförsäkring och stilleståndsförsäkring ingår.

– Svenska sjö

Det här är båtägarnas eget försäkringsbolag och de erbjuder extra förmånliga försäkringar för båtägare som tillhör en båtklubb.