Miljötänk inom båtbranschen

På senare år har besöksantalet till landets båtmässor sjunkit rätt så rejält, och man tror att det främst beror på att det är en ny generation som nu tar över och som vill ha en annan typ av båtägande.

Ökad efterfrågan på miljövänliga produkter och drivmedel

En ökad efterfrågan på begagnatmarknaden och större krav på miljövänlig konstruktion och drivmedel ställer större och helt andra krav på tillverkarna och leverantörerna idag. Intresset för

segling är på väg tillbaka, men också för eldrivna båtar och elmotorer.

Tyvärr är intresset för återvinning inte lika stort, vilket kan bero på att att det i dagsläget saknas ett nationellt system för återvinning av båtar samt att det är en mycket kostsam historia att skrota sin gamla båt.

Den nya tekniken kräver innovativt tänkande

I takt med att den nya tekniken utvecklas måste båtbranschen göra detsamma, och man står nu inför ett viktigt och nödvändigt skede där behovet av nya, innovativa medarbetare är oerhört stort. Frågan är bara var man ska hitta den, och med all sannolikhet kommer man att behöva rekrytera såväl tekniker som ingenjörer och designers från andra branscher, då utvecklingen av bland annat elmotorer går oerhört snabbt.