Nyheter inom båtbranschen

Den största trenden just nu är att det finns ett visst mått av eftertanke och förstånd vad gäller utvecklingen och framskaffandet av båtar, det vill säga både inom tillverkningsindustrin och bland konsumenterna.

Ökat intresse för mindre båtar

Man ser ett tydligt ökat intresse för mindre båtar, särskilt det som kallas för styrpulpet, och att de stora båtarna blir färre men allt större. Konsumenten är oftare ute efter en lättskött båt som inte är alltför dyr i vare sig inköp eller drift, och intresset för att hyra båt har också ökat.

Det råder högkonjunktur inom båtbranschen och försäljningen har ökat de senaste åren, både när det gäller båtar och båttillbehör, men också när det gäller vattenskotrar, kanoter, kajaker och liknande. Till en följd av den ökade försäljningen har också andelen båtlån ökat, i vissa fall med så mycket som 10-15 %.

Ökad efterfrågan på arbetskraft

De närmaste åren ser också ljusa ut när det gäller arbetsmarknaden inom båtindustrin, då hela landets båtvarv och marinor beräknas ha behov av hundratals personer med kompetens och kunskap inom reparation, båtbygge, service etcetera. Frågan är bara om det finns tillräckligt med arbetskraft för att möta efterfrågan.