Båtfakta

Ordet båt betecknar en farkost som är avsedd att färdas på vatten. Vanligtvis drivs den framåt med hjälp av segel, propeller, paddlar, åror eller vattenjet. Det sistnämnde kan i sin tur drivas av en ångmaskin eller en motor, medan paddlar och åror oftast drivs med hjälp av människans muskelkraft.

Båt, skepp, fartyg, farkost – kärt barn har många namn, och i svensk lagtext finns dess olika definitioner redogjorda för, även om man i dagligt tal använder dem mer som synonymer. Exempelvis ska en farkost som mäter minst 24 meter per definition kallas för fartyg, medan övriga farkoster ska kallas för båtar.

Fakta, historia och kuriosa

De olika delarna på en båt, eller ett fartyg, har förstås olika namn och benämningar, vilket inte minst underlättar när man pratar med yrkesfiskare eller andra människor i båtbranschen.

– Botten och sidor kallas skrov

– Finns det två skrov kallas båttypen för katamaran

– Finns tre skrov kallas båttypen trimaran

– Flerskrovsbåtar är samlingsnamnet för båtar och fartyg som har fler än ett skrov

– I en örlogsflotta gör man skillnad mellan ett fartyg och en båt (en båt saknar oftast besättning)

– Det finns tre huvudgrupper av båtar: roddbåt, segelbåt och motorbåt

– En roddbåt har åror som främsta drivkälla

– En segelbåt har segel som främsta drivkälla

– En motorbåt har motor som främsta drivkälla

– En motorbåt kan ha antingen en utombordsmotor eller inombordsmotor

– En ökning av båtar som drivs av el eller diesel är att vänta inom de närmaste åren

– 1860 användes en så kallad explosionsmotor för första gången av fransmannen Étienne Lenoir

– 1886 togs de första bensindrivna motorerna fram av tysken Gottlieb Daimler

– Motorbåt omfattar båtar som använder både segel och mekanik för att ta sig framåt

Olika typer av båtar

Yacht: på svenska jakt eller lustjakt, är en typ av snabbseglande segelbåt som används för nöje

Jolle: en liten, öppen roddbåt med akterspegel som ofta används som skeppsbåt (icke att förväxla med båttypen julle)

Galär: ett fartyg med grundgående skrov som drivs av åror. Kuriosa: på Kronprinsessans och prins Daniels bröllop roddes Vasaorden från Galärvarvet till Kungliga slottet med bröllopsparet ombord

Pråm: ett lastfartyg som oftast är flatbottnad och som är avsedd att puffas eller bogseras

Livbåt: en liten räddningsbåt som omfattas av strikta regelverk då de är avsedda för nödläge

Snipa: en typ av allmogebåt med spetsig för och rundad akter som kan vara antingen öppen eller försedd med ett trä- eller plastdäck

Vattenskoter: skotern jämställs i flertalet länder med en båt och drivs av ett vattenjet-aggregat/en förbränningsmotor

Färja: en färja fraktar personer, tåg, bilar, last mm. i så kallad linjetrafik över åar, floder, sjöar och hav.