Kommer framtiden vara elbåtar?

Elbilar har blivit allt vanligare och utvecklas snabbt, men det har gått trögare när det kommer till elbåtar. Samtidigt så står det klart att fossila bränslen kommer fasas ut. När det kommer till bilar har Regeringen redan tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur ett förbud mot försäljning av bilar som drivs på bensin och diesel ska se ut. Därför är det inte så konstigt att laddhybrider ökar i efterfrågan vad gäller bilar, men hur ser trenden ut när det kommer till båtar?

Elbåtar på frammarsch i Sverige

Det har under de senaste åren hänt en hel del på marknaden vad vad gäller elbåtar. Bland annat har elbåtstillverkare tagit sikte på Sverige tack vare batterifabriken i Skellefteå. Dessutom har det etablerats varv på bland annat Lidingö där man satsar på att bygga elbåtar. Det som legat elbåtar till last har varit batteriets kapacitet och hållbarhet, men utvecklingen av tekniken har gått snabbt framåt och batterierna blir allt bättre. Många upptäcker också fördelarna med elbåtar och när det går att komma upp i högre hastigheter börjar elbåtar locka allt fler. Genom att man har lyckats ta fram ett datoriserat system som reglerar höjd och lutning över vattnet kan man nu få upp även elbåtar i högre hastigheter.

Fördelarna med elbåtar

Det finns många fördelar med elbåtar gentemot bensin och dieseldrivna motorer. En av de främsta fördelarna är att det är bättre för miljö. Utsläppen minskar och det gör att vattnet i exempelvis skärgården blir renare. Elbåtar låter också mindre och reducerar på så vis bullernivån för både människor och djur. Ett hinder har varit att det varit ont om laddningsstationer för elbåtar men det pågår projekt där många företag samarbetar för att bygga ut soldrivna laddningsstationer runt om i Sverige. Kan man lösa infrastrukturen när det kommer till laddningsstationer till sjöss kan man nog räkna med att elbåtar blir allt vanligare runt om i skärgården.