Fördelar med sjötransporter

Många fördelar finns med dagens sjötransporter. Framförallt är det utan tvekan den globala handelns viktigaste transportsätt då 90 procent av alla handelsvaror transporteras med fartyg. Även historiskt sett har sjötransport varit det mest effektiva och ibland enda tillgängliga sättet att bedriva handel. Båtarna för att bedriva handel har i takt med befolkningsökning och industrialisering vuxit till stora lastfartyg som rymmer otroliga mängder frakt.

Världshandeln domineras av sjötransport

Trots att lastbilar, tåg, och flygplan har ersatt delar av handeln utgörs fortfarande 90 procent av sjötransporten. Faktum är att världshandeln vore omöjlig utan sjöfart och det är därför essentiellt med felfria frakttjänster för att slippa överraskningar. Det är nödvändigt med frakttjänster som tar hänsyn till viktiga aspekter som miljö, kostnader och punktlighet. En idealisk helhetslösning för sjöfarten är därför att använda Fraktus som tjänst för frakt för att möjliggöra så bra transport som möjligt. Professionella frakttjänster som denna vet var gränserna går och vilka lösningar varje transportör behöver.

Det är ingen slump att världshandeln domineras av sjötransport med tanke på alla fördelar som finns, vilka är följande:

  • Flexibilitet och rymlighet.
  • Ekonomiskt och prisvärt.
  • Miljövänligt.
  • Säkerhet.

Fortsätt läsa för att se närmare på dessa essentiella fördelar med sjötransporter!

Topp 4 fördelar med sjötransporter

1. Flexibilitet och rymlighet. Oavsett storleken på frakten kommer lastfartyg att kunna tillgodose behovet. De kan nämligen lasta allt från tusentals containrar till långtradare. Stora containerfartyg kan rymma upp till 19 000 containrar och varje container rymmer motsvarande en till två bilar. Alla former av produkter oavsett storlek kan med lätthet transporteras med lastfartyg. I de fall där flygplan kan leverera denna kategori av frakt så är transportpriset otroligt högt.

2. Ekonomiskt och prisvärt. Fraktkostnaden är den främsta konkurrensfördelen som sjötransport erbjuder avsändare, speciellt över långa sträckor. Närmare bestämt är priserna för flygtransport omkring fem gånger dyrare än sjötransport. Med detta i åtanke är det ingen tvekan att sjötransport är det mest ekonomiska alternativet för internationell transport.

3. Miljövänligt. Sjötransport har en förhållandevis utmärkt miljöprestanda. Med endast 2,6 procent av de totala koldioxidutsläppen så utgör sjöfarten den främsta koldioxideffektiva formen av kommersiell transport. Dessutom har det de senaste åren skett framsteg som lett till en avsevärd minskning av föroreningar från sjöfart. Glöm inte bort att denna minskning har skett trots en stor ökning av världshandeln.

4. Säkerhet. Skydd och säkerhet är en avgörande faktor för att skydda transportens last. Moderna containrar av stål ger produkterna i dem ett fysiskt skydd mot atmosfäriska förhållanden, såsom brand, fukt, stöld, stötar och extrema temperaturvariationer.

Dra nytta av modern teknik

Då det inte råder någon tvekan om sjöfartens effektivitet är det värt att optimera detta transportsätt. Med hjälp av moderna helhetslösningar som Fraktus får du tillgång till en större kontroll, något som behövs i dagens komplicerade värld med oförutsägbara händelser. Ibland går saker och ting inte som planerat på grund av mängden människor och system inblandade. Av denna anledning bör du använda Fraktus systemstöd som förenklar och minskar felen.