Sammanfattning

Båtar, skepp och fartyg har byggts och använts sedan långt före vikingatiden och man har gjort flera fynd av gamla skeppsvrak som finns att beskåda på bland annat Vikingaskeppsmuseet i Roskilde och Vasamuseet i Stockholm.

Definitionen av en båt

En båt är per definition en farkost som är avsedd att färdas på vatten, och som kan drivas framåt med hjälp av åror, paddlar, segel, propellrar, vattenjet med flera sätt. För att minska på såväl buller som svallvågor bör man sänka farten och planera sin körningen. Det sparar dessutom miljön och underlättar för andra som också är ute på sjön eller havet.

Trender inom båtbranschen

En tydlig trend inom båtbranschen idag är att det blir allt vanligare med mindre, lättskötta båtar samt att efterfrågan på eldrivna båtmotorer ökar allt mer. Det är ett mer praktiskt och ändamålsenligt ägande och användande av båten idag jämfört med för 10 år sedan. Samtidigt blir de större båtarna allt större.

Intresset för att hyra, köpa begagnat och/eller samäga växer också, det sistnämnda i ganska maklig takt, men det finns där och det blir allt större. Samtidigt går det trögt att sälja riktigt gamla båtar byggda under 70 – 80-talen och det saknas ett rikstäckande system som gör det enklare och billigare att återvinna båtar än vad det är idag.

När det gäller inredning är det fortfarande teak eller trä som gäller för golv, men även material som vinyl och plywood, alternativt durkplywood, är vanliga. Något som också blir allt vanligare är att inreda båten med en tydlig röd tråd, precis som man gör i hemmet, genom att matcha inredningen med båtens färger, former och material.

Utvecklingen av ny teknik

Att utvecklingen av ny teknik och nya, mer miljövänliga drivmedel går i ett rasande tempo har nog inte undgått någon. Det svåra är att hitta kompetenta och kunniga medarbetare i samma takt. Det är naturligtvis positivt för alla som vill ge sig in i båtbranschen, men negativt för tillverkarna som skriker efter arbetskraft som just nu är svår att finna.