Ariboats.se

flag_se Swedish | flag_uk English | flag_de German | flag_it Italian

flag_se Under 2015 har följande företag försatts i konkurs av Nacka Tingsrätt varpå båtförsäljningen och förmedlingen upphört.
Konkurserna berör:

A Yachts & Management AB orgnummer: 556403-8635,
försattes i konkurs vid Nacka Tingsrätt 2015-02-27
Ärende nummer K-280-15

Ybs Yacht Brokers – sedemera namnändrat till YBS Konkult AB
orgnummer: 556345-1755 – försattes i konkurs 2015-06-17 vid
Nacka Tingsrätt med ärende nummer K 2716-15

Verksamheten i bolagen som har försatts i konkurs har skett under
” ARIBOATS ” och ” ARIBOATS & YACHTS ”

2015-08-19 försattes även innehavaren Ari Juhani Jukkola i privat konkurs med ärende nummer: K 3935-15

Ni kan fortfarande använda e-mail adressen info@ariboats.se om ni har något klagomål.

flag_ukDuring 2015, the following companies declared bankrupt by Nacka District whereupon boat sales and office ceased.
Bankruptcies concern:

A Yachts & Management AB orgnummer: 556403-8635,
was declared bankrupt at Nacka District Court 2015-02-27
Case number K-280-15

YBS Yacht Brokers – later on renamed YBS Konkult AB
orgnummer: 556345-1755 – was declared bankrupt on 2015-06-17
Nacka District Court by the case number K 2716-15

The operations of the companies that have gone bankrupt have occurred during the
“ARIBOATS” and “ARIBOATS & YACHTS”

2015-08-19 was declared also the holder Ari Juhani Jukkola in private bankruptcy case number: K 3935-15

You can still use the e-mail address info@ariboats.se if you have any complaints.

flag_deWährend 2015 erklärte die folgenden Gesellschaften in Konkurs von Nacka Bezirk woraufhin Boot Verkauf und Büro aufgehört.
Insolvenzen betreffen:

Ein Yachts & Management AB orgnummer: 556403-8635,
wurde bei Nacka District Court 2015.02.27 in Konkurs
Aktenzeichen K-280-15

YBS Yacht Brokers – später umbenannt YBS Konkult AB
orgnummer: 556345-1755 – wurde am 2015.06.17 in Konkurs erklärt
Nacka Bezirksgericht von der Nummer K 2716-15

Die Operationen der Unternehmen, die in Konkurs gegangen sind während der aufgetreten
“ARIBOATS” und “ARIBOATS & Yachten”

2015.08.19 war auch der Inhaber Ari Juhani Jukkola in privaten Konkurs Nummer erklärt: K 3935-15

flag_itDurante il 2015, le seguenti società dichiarata fallita dal Nacka District vendita barca dopo di che e ufficio cessato.
Fallimenti riguardano:

Un orgnummer Yachts & Gestione AB: 556403-8635,
è stata dichiarata fallita a Nacka Corte distrettuale 2015/02/27
Caso numero K-280-15

YBS Yacht Brokers – più tardi rinominata YBS Konkult AB
orgnummer: 556345-1755 – è stata dichiarata fallita il 2015/06/17
Nacka District Court per il numero caso K 2716-15

Le operazioni delle società che sono andati in bancarotta si sono verificati durante la
“ARIBOATS” e “ARIBOATS & YACHTS”

2015/08/19 è stato dichiarato anche il titolare di Ari Juhani Jukkola nel numero del caso di fallimento privato: K 3935-15